Refinansiering av gjeld med kausjonist

Gjelden hos norske husholdninger har aldri vært høyere enn i dag. Det kan være mange grunner til at folk tar opp gjeld. Boligkjøp, bilkjøp, oppussing, bryllup, ferie og uforutsette utgifter er eksempler på tilfeller der folk tar opp lån. Noen overvurderer sin evne til å betjene gjelden, og får problemer med å betale tilbake. For enkelte kan det kombinert med andre regninger og utgifter bli mye i måneden. Dersom du har flere smålån, kan det lønne seg å refinansiere disse. Det vil si å samle disse til ett lån. Det kan være mye penger å spare, og du får i tillegg bedre oversikt.

  • Lån hos flere banker kan bli vanskelig å holde styr på
  • Flere velger å samle lånene sine hos én bank

Fordeler med å refinansiere

Gjelden hos norske husholdninger har som nevnt aldri vært høyere. Det har blitt stadig vanligere å ta opp forbrukslån for flere formål. Ofte så kan det hope seg opp med ulike smålån og kredittkortgjeld. For det første har du da flere regninger å forholde seg til, og derfor mer å holde orden på, men du betaler også mer enn du faktisk trenger. Har du flere lån, vil du måtte betale flere termingebyr hver måned. Løsningen kan være å refinansiere lånene og samle dem i et større lån. Da betaler du heller ett termingebyr, og hvis det er et usikret lån, vil du sannsynligvis også få bedre rente.

Krav ved refinansiering

Skal du refinansiere, kan du enten ta opp sikret eller usikret refinansieringslån. Et refinansieringslån som er sikret, må som regel sikres i bolig. Dette kan kun gjøres dersom du har nok egenkapital i boligen og har nok inntekt til å kunne betjene det nye lånet. Et usikret refinansieringslån derimot, vil være som et nytt forbrukslån. Her er kravene at du er myndig, har fast inntekt og fast bostedsadresse i Norge. Banken er også pålagt å utføre en kredittvurdering av deg. Da foretar de en helhetsvurdering av hele økonomien din, og gir deg så en kredittscore basert på risikoen du utgjør for banken.

Refinansiere med kausjonist

Banken kan anse risikoen med å bevilge deg lån, til å være for stor. Dette kan skyldes en veldig dårlig kredittscore eller andre forhold. En løsning kan være å søke med kausjonist. Å refinansiere med kausjonist, vil si at personen som er kausjonist må kunne garantere at du tilbakebetaler lånet. Et begrep som ofte brukes er realkausjon. Det betyr at banken kun, eller i tillegg, tar pant i kausjonistens bolig. Som kausjonist kan du da bli stilt ansvarlig for beløpet pantedokumentet utgjør, dersom lånet misligholdes av låntaker. Søker du med kausjonist vil den totale risikoen til banken bli mindre, noe som øker sjansen din for å få lån.

Mens du er kausjonist knyttet til en refinansiering

Som kausjonist er det viktig for deg å vite hva du begir deg ut på. Vær sikker på at du har økonomi og risikovillighet, og at låntaker mest sannsynlig vil kunne betjene lånet. Slik reduserer du risikoen for ubehagelige opplevelser og de negative konsekvensene av at låntaker ikke betjener lånet. Derfor er det viktig at du fra dag én er i kontakt med både banken og låntaker, slik at du er sikker på at alt imellom dem er i orden. Husk også på at du har krav på å få beskjed dersom låntaker misligholder lånet eller dersom pantet eller gjeldsforsikringen bortfaller.

Refinansiering – oppsummering

Det er mange gode grunner til å refinansiere flere smålån. Å refinansiere gjeld kan være en god idé av flere grunner. Primært fordi du får mer oversikt og orden i privatøkonomien, og fordi du kan spare store summer over tid. Har du flere usikrede lån, er refinansiering som regel den beste løsningen. Hvis du kom dårlig ut i kredittvurderingen, kan det være aktuelt å søke med kausjonist. Det innebærer lavere risiko for banken med å innvilge lån til deg. Det øker derfor som regel sjansen for å få lån, eller få bedre vilkår. Kausjonist må i så fall være klar over risiko, og hvilke rettigheter han har som kausjonist.